Dirty Pretty Things

You met me

Kategori: Personligt

Ligger vaken och funderar. Det är väldigt mycket skola nu. Och väldigt mycket tankar.